Wettelijke vermelding

Raison sociale: CAMPING CALIFORNIE-PLAGE
RCS Beziers B 784 156 648
Adresse : Le Trou de Ragout - 34450 VIAS
Tél. : +33 (0)4 67 21 64 69
Fax : +33 (0)4 67 21 54 62
Email :info@californie-plage.fr
site : https://www.californie-plage.fr
SIRET : 78415664800015

U bevindt zich op de website van Camping Californie Plage.
De gebruiker erkent zich te houden aan de hieronderstaande voorwaarden.
Deze website wordt beheerd door:
SARL Californie Plage
Le Trou de Ragout
34450 VIAS

Overeenstemmend met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden staan deze website evenals het beheer van persoonlijke gegevens geregistreerd bij de CNIL
De gebruiker wordt er met name van op de hoogte gesteld dat, conform artikel 32 van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978, inzake informatica, bestanden en vrijheden, de informatie die hij doorgeeft via de op deze site aanwezige formulieren noodzakelijk is om zijn verzoek te kunnen beantwoorden en bestemd is voor Grosfillex, als verantwoordelijke van de behandeling voor administratieve en commerciële doeleinden.

De gebruiker beschikt over recht tot toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen (art. 34 van de wet Informatica en Vrijheden (Informatique et Libertés) van 6 januari 1978). U kunt op elk moment vragen van dit recht gebruik te maken door contact op te nemen met
SARL Californie Plage
Le Trou de Ragout
34450 VIAS

Voor meer informatie over de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden kunt op kijken op de website van de CNIL.

Auteursrechten/copyright:
Iedere volledige of gedeeltelijke weergave van deze site en de merken en logo’s door wie dan ook, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van camping Californie Plage is verboden en geldt als vervalsing waarop een straf is gesteld volgens de artikelen L. 335-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u contact opnemen door een e-mail te suren naar info@californie-plage.fr

Credit Photo : Camping le Californie plage - Bruno Catillo - Emmanuel Dubourg - Aquaticamp

Bemiddeling bij consumentengeschillen:

Overeenkomstig de bepalingen van de Consumptiewet, betreffende „het bemiddelingsproces van consumentengeschillen“, heeft de klant het recht om gratis beroep te doen op de Ombudsdienst, aangeboden door de Camping Californie Plage. Deze „consumptierecht“ ombudsdienst is MEDICYS. Zij zijn als volgt te bereiken:
- Electronisch: www. medicys.fr
- Per post: MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice
73, Boulevard de Clichy
75009 Paris

>